O NAS

IMPLERA razvija, proizvaja in vzdržuje polnilnice za električna vozila. Je upravljalec omrežja polnilnic (CPO) in ponudnik polnjenja (MSP) ter razvija in prodaja baterijske sisteme. Le ti so lahko podpora polnilnicam in/ali omogočajo zmanjševanje stroškov lastnikom oziroma celo ustvarijo nove prihodke. 

 

Razvoj sledi predvsem trem ciljem:

  • enostavna namestitev opreme ter uporaba storitev,

  • optimalen poslovni model za lastnika oziroma investitorja ter 

  • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter splošna družbena korist vseh deležnikov.

 

Prvi cilj načrtovalcev EU strategij je bila 1 javna polnilnico na 10 električnih avtomobilov. Napovedi so temeljile na izrazito pesimističnih ocenah penetracije električnih avtomobilov.

Trenutni rezultati prodaje avtomobilov pa močno prekašajo tudi najbolj optimistične napovedi.

Pričakovano.

 

Prodaja avtomobilov na električni pogon se je v zadnjih 5-ih letih povečala za 10-krat, in tako

lani dosegla 1,7 milijonov enot (ali 18 % celotnega trga). Število javnih polnilnic v EU se je v istem obdobju povečalo le za 2,5-krat!

Družba McKinsey je na podlagi svoje analize izračunala, da bo do konca leta 2030 v EU potrebno postaviti 6,8 milijonov javnih polnilnic, kar je skoraj 2-krat več kot je Evropska komisija objavila za svoj cilj v predlogu uredbe o alternativnih gorivih (AFIR). 

Iz tega sledi, da je potrebno tedensko postaviti 14.000 polnilnic. Trenutno se postavlja le 2.000 enot tedensko. (vir: ACEA: E-mobility: 14,000 public charging points should be installed weekly across EU, new analysis shows | Automotive World).

 

Za doseganje teh ciljev je potrebno razpršiti načine investiranja v polnilno infrastrukturo. Na Impleri smo razvili inovativni poslovni model, ki nagovarja nove vrste investitorjev, ki jih do sedaj strategije in načrti niso predvidevale. 

 

ELEVAT je najprijaznejši sistem zagona polnjenja, brez registracije, brez RFID kartic ali zapletenih aplikacij. Polnjenje se začne z navadnim, brezplačnim, telefonskim klicem na številko, objavljeno nad polnilnim mestom, kar zna vsakdo od 7 do 107 let. Strežnik takoj prekine klic, kar ne povzroči strošek ali izgubo časa uporabnika. Omogoča pa popolnoma anonimno uporabo polnilnice, registriranim uporabnikom pa vrsto inovativnih funkcij.

 

Sistem ELEVAT je integriran v vse rešitve, ki jih ponuja Implera (razen v model basic), lahko pa se integrira v polnilnice drugih proizvajalcev polnilnic oziroma se uporabi v drugih rešitvah (pametno parkiranje, sistemi za izposojo koles in drugih premikal, plačilni sistem drugih ponudnikov,…). 
Ac Polnilnice IMPLERA